Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Projekty z dotačních titulů

Projekty z dotačních titulů

Obec Chlebičov pro realizaci svých projektů využívá dotační tituly, které jsou každoročně vypisovány různými poskytovateli a zohledňují jednotlivě dané problematiky. V současné době je obec příjemcem finančních prostředků na realizaci projektů z uvedených rozpočtů: 

 

Projekt "Veřejné osvětlení obce Chlebičov"

Cílem projektu je modernizace veřejného osvětlení v obci – realizace projektu sníží finanční náročnost provozu obecní infrastruktury (úspora nákladů v provozu, delší životnost zářivek), podpoří redukci světelného znečištění, zvýší bezpečnost obyvatel obce a návštěvníků a zajistí energetické úspory za současného zkvalitnění veřejného osvětlení. Projekt je spolufinancován z programu Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, výzvou NPO č. 1/2022.

 

Logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Klubovna jako ze škatulky"       

Předmětem projektu je pořízení nového interiérového vybavení do místnosti určené pro potřeby spolkové činnosti - klubovny,  která se nachází v 1. NP budovy č. p. 258 v obci Chlebičov, a venkovního mobilní vybavení, které budou uživatelé klubovny používat zejména během letního období. Mezi nové vybavení patří židle (60 ks), stoly (15 ks), poličky (5 ks), věšáková stěna (1ks), skříňka třídvéřová (4 ks), skříňka šuplíková (1ks).  V rámci projektu je rovněž pořízen prezentační panel (2 ks) plnící vzdělávací funkci.

Cílem projektu je zvýšit komfort při užívání vnitřních i venkovních prostor budovy č. p. 258 u všech účastníků nejrůznějších akcí, stejně tak tento prostor efektivněji využít (vznikne moderní, bezpečné a kapacitně dostačující prostředí pro pořádání společenských, kulturních, vzdělávacích či spolkových akcí).

 

Logo EU Logo Leader

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov" (U Czerného)
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov " byla ve výši 140 392 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
MZE_logo______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chlebičov"

Předmětem rekonstrukce byla výměna těles svítidel za úspornější varianty. Investiční dotace byla poskytnuta ze Státního programu na podporu úspor energie ve výši 439 556 Kč, což činí 49,85 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Logo MPO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Klubovna v srdci vesnice"

Předmětem projektu je pořízení nového interiérového vybavení do místnosti určené pro potřeby spolkové činnosti – klubovny, která se nachází v 1. NP budovy č.p. 254 v obci Chlebičov. Mezi nové vybavení patří židle (16 ks), stoly (3 ks), chladící vitrína (1 ks), indukční sporák (1 ks), party reproduktor (1 ks), pivní set (8 souprav), zahradní domek (1 ks), party stan (1 ks). V rámci projektu je rovněž pořízen prezentační panel (1 ks) plnící vzdělávací funkci.

Cílem projektu je zvýšit komfort při užívání vnitřních i venkovních prostor budovy č.p. 254 u všech účastníků nejrůznějších akcí, stejně tak tento prostor efektivněji využít (vznikne moderní, bezpečné a kapacitně dostačující prostředí pro pořádání společenských, kulturních, vzdělávacích či spolkových akcí).

 

Logo EU  Logo Leader

Př    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Nový remíz, interakční prvek ÚSES na Arnoštov, I. Etapa, v k. ú. Chlebičov"

Z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny poskytovatele Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta podpora ve výši 104 611 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů na výsadbu zeleně na pozemku parc. č. 561/11.

mzp_logo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Sady na Luzarském kopci"

Z Programu péče o krajinu v roce 2021 – Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí poskytovatele Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta podpora ve výši 99 220 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů.

mzp_logo________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Rekonstrukce místních komunikací v obci Chlebičov - ul. Boženy Němcové a ul. Haškova"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje regionů 2019+". Investiční dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce místních komunikací v obci Chlebičov - ul- Boženy Němcovéa a ul. Haškova" byla ve výši 1 079 812 Kč, což činí 77 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

 

MMR_logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Chlebičov - výsadba stromů"

V rámci Národního programu ŽP byla poskytnuta podpora poskytovatele SFŽP ČR ve výši 206 400 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů.

SFŽP

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Chlebičov – Dopravní automobil“

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí a Moravskoslezským krajem na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany SDH obce.

Dotace MV GŘ HZS ČR           450 000 Kč (25,71 %)

Dotace MSK                              225 000 Kč (50 % dotace poskytnuté MV GŘ HZS ČR)

Příjemce obec Chlebičov    1 075 000 Kč

  
                  LogoLogo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Energetické úspory v areálu fotbalového hřiště v obci Chlebičov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně energetických úspor již dříve dokončené stavby a rozšíření o malou částečnou nástavbu stávající přízemní části objektu.

Celkové způsobilé výdaje: 4 372 408,05 Kč

Dotace EU: 2 186 204,02 Kč (50 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 186 204,03 Kč (50 %)

Celkové nezpůsobilé výdaje hrazené příjemcem: 1 433 159,85 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 11. prosince 2020

Datum ukončení realizace projektu: 23. července 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Chlebičov


LogoLogo Logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK ÚSES L5"
Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci obci Chlebičov z rámci "Programu péče o krajinu v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK ÚSES L5" byla ve výši 302 387,59 Kč, což činí 100 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

mzp_logo


Projekt "Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov"
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje regionů 2019+". Investiční dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov" byla ve výši 717 905 Kč, což činí 66 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MMR_logoProjekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Slezské Siesty)"
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Slezské Siesty)" byla ve výši 95 006 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
MZE_logoProjekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)"
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)" byla ve výši 110 043 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.MZE_logoProjekt "Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Chlebičov"
Moravskoslezský kraj (https://www.msk.cz/) poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce". Investiční dotace na realizaci projektu "Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Chlebičov" v maximální výši 390 000 Kč, což činí 75 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MSK_logo

TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt "Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov"
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020". Investiční dotace na realizaci projektu "Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov" v maximální výši 370 000 Kč, což činí 58,81 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MSK_logoFOND MALÝCH PROJEKTŮ

Projekt "PODPORA KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ REVÚCE", který je spolufinancován z Operačního programu regionálního rozvoje INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, kód programu: CZ/FMP/11b/01/029.

Součástí tohoto projektu jsou celkem tři společné akce, první je POCHOD ZA POZNÁNÍM PRAJZKÉ, druhou akcí je Memoriál Alfréda Bitomského v kopané a třetí jsou Dny obce Chlebičov.

Celkové způsobilé náklady projektu činí částku 17 150,20 EUR a příspěvek z EFRR je max. ve výši 11 647,29 EUR.
Doba realizace: 1. 1. 2019 až 31. 10. 2019.

logaProjekt "Park Chlebičov" s realizací v období 2017 až 2018, dotace poskytnuta prostřednictvím Národního programu Životního prostředí ve výši 250 000 Kč.
Způsobilé výdaje: 1 638 905 Kč.
Podpora představuje 15,25 %.
logaSvoz odpadů v obci Chlebičov - projekt spolufonancován Evropskou Unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  
Celkové uznatelné náklady: 4 268 300 Kč.
Dotace EU: 1 067 075 Kč (25 %).
Příspěvek příjemce dotace: 3 201 225 Kč (75 %).

eu_logo


 

Projekt "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Místa aktivního odpočinku pro cyklisty v Chlebičově" činí maximálně 412 000 Kč.

MSK_logoPROJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOMH

Projekt "Rekonstrukce tělocvičny a diváckého zázemí v Chlebičově" 
Spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018" ve výši 400 000 Kč, které činí 15,14 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MSK_logoProjekt "Rekonstrukce zázemí chovatelů"
Zrealizována byla rekonstrukce zázemí chovatelů, na jehož realizaci poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 250 000 Kč.

MSK_logoProjekt "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov"
Obec Chlebičov realizovala  investiční akci "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov", na kterou poskytl Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 75 % celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 5 086 600 Kč.

MSK_logo