Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Ceník za zapojení do obecního systému OH

Ceník úhrad pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství

Jedná se o odkládání vyhrazených odpadů (papír, sklo, plasty, tetrapacky, kovy atd.) do zvláštních sběrných nádob uvedených v Obecně závazné vyhlášce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a odkládání do nádob  na směsný komunální odpad.

Cena je stanovena na kalendářní rok, v případě zapojení se do systému OH v průběhu kalendářního roku (nové osoby) bude stanovena poměrná část úhrady.

Ceník

Typ sběrné nádoby na směsný komunální odpad

Výše roční úhrady 

Nádoba o objemu do 120 l 1 500 Kč
Nádoba o objemu do 240l 2 000 Kč
Nádoba o objemu nad 240 do 1 100 l 2 500 Kč
Nádoba o objemu nad 1 100 l 3 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Ceník schválilo Zastupitelstvo obce Chlebičov dne 22. 5. 2023, usnesením č. 63/7. 

Platnost od : 23. 5. 2023