Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Chlebičov patří k nejstarším společenským organizacím v Chlebičově – v roce 2015 oslavil už 90. výročí svého založení. 

Hasičský sbor vznikl v naší obci 16. srpna 1925 z iniciativy ředitele školy Aloise Poláška, který se stal také jeho prvním předsedou. Zakládajících členů bylo 48 a prvním velitelem sboru byl Rudolf Granzer st. Založením sboru byla obec Chlebičov zbavena povinnosti odvádět roční poplatek německému hasičskému sboru ve Velkých Hošticích. Dne 22. června 1969 se konala požárnická slavnost, na které byla předána místnímu sboru zástava se stuhou. K pořízení požárního praporu proběhla sbírka, na které se podíleli nejen členové požárnického sboru. Slavnostní svěcení praporu proběhlo v roce 1970. 

V roce 1970 byla také dokončena oprava hasičské zbrojnice, vybudováno sociální zařízení a sklad pro různé materiály. O dvanáct let později proběhla její rekonstrukce – hasiči opravili střechu. V roce 1990 vyčistili požární nádrž v Lipju, která dodnes slouží jako koupaliště.

Hasičská organizace se vždy starala o výchovu dorostu. Družstva mužů a žáků se pravidelně účastnila a stále účastní všech sportovních soutěží v okrese. Do kulturního dění v obci se Sbor dobrovolných hasičů Chlebičov zapojuje pořádáním Dnů dětí pro žáky základní a mateřské školy nebo organizací hasičských bálů. 

Nejdůležitějším úkolem hasičů jsou však jejich odvážné zásahy při požárech či povodních. Pro příklad uveďme dva, za které si naši hasiči zasloužili chválu a uznání: v roce 1989 postihla naši obec velká povodeň, jejíž následky neohroženě likvidovali chlebičovští hasiči. Ti také pomáhali při povodních, které v červenci 1997 zasáhly Opavu i vesnice okolo řek Opavice a Moravice. Tehdy spolupracovali na zásobování a záchraně majetku obyvatel Velkých Hoštic a, jakmile opadla voda, pomáhali při odčerpávání vody z domů, odklízení bahna a čištění obydlí v Opavě-Kateřinkách. Za pomoc při záplavách, za obětavost a tvrdou práci byl sbor oceněn Okresním úřadem a také Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Praze.