Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Informace o obci

Obec Chlebičov se nachází v okrese Opava, v oblasti zvané Hlučínsko, které se rozprostírá na levém břehu řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou. Střed obce leží v úžlabině vytvořené Chlebičovským potokem v kopcovité Hlučínské pahorkatině. Nejvyšším místem je Hadí kopec ve výšce 303 m n. m.

Chlebičov krajina

Název obce nápadně směřuje k základní potravině – k chlebu. Podle pověsti se zakladatelem obce stal mnich Chlebiš. Podle historiků však každý, kdo klášteru dodával obilí na chléb, mohl být nazýván „chlebišem“, odtud tedy osada získala své jméno a tři obilné klasy jsou podnes zachovány na obecních symbolech. Druhým motivem obecní symboliky je srdce. Kombinace červené a stříbrné barvy znázorňuje historické i dnešní Opavsko.

Obci dominuje kaple Panny Marie Růžencové z roku 1895. V její blízkosti je umístěn bludný kámen, který je pozůstatkem obrovského severského ledovce z doby ledové. V bezprostředním okolí obce se nacházejí tři Boží muka a v samotném Chlebičově pak tři kamenné kříže. Centrem kulturního dění se stal zrekonstruovaný kulturní dům. Dalšími, pro život občanů významnými objekty, jsou obecní úřad, základní a mateřská škola, hasičská zbrojnice a nejnověji vybudovaný park plný zeleně, hracích i posilovacích prvků pro volnočasové aktivity návštěvníků. Ke sportu a rekreaci slouží dvě fotbalová hřiště (jedno s umělým povrchem), dětské hřiště, knihovna, koupaliště s hřištěm pro plážový volejbal a od roku 2007 také nová multifunkční sportovní hala a minihřiště s umělým povrchem.   

Historie obce Chlebičov

Archeologické nálezy prokázaly, že území Chlebičova bylo osídleno již v době bronzové (cca 1800 let př. n. l.), první písemná zmínka však pochází z roku 1250 ze zápisu v listině papeže Innocence IV., kde se o Chlebičovu hovoří jako o majetku cisterciáckého kláštera na Velehradě. Po husitských válkách disponovali s Chlebičovem jako s lénem Přemyslovci, v roce 1531 byl prodán klášteru sv. Kláry v Opavě, v jehož vlastnictví zůstal celých 252 let. 

Chlebičov historie

Historickým přelomem se staly události poloviny 18. st., kdy po prohrané válce v roce 1742 postoupila Marie Terezie část Slezska Prusku a život obce se stal v dalších letech součástí jeho vývoje. Rozvoj obce přerušila 1. světová válka, po níž – v únoru 1920 – byl Chlebičov, stejně jako celé Hlučínsko, připojen k nově vzniklé Československé republice. Také 2. světová válka byla pro Chlebičov tragická. Po Mnichovu 1938 bylo Opavsko začleněno do Sudetenlandu a celé Hlučínsko prohlášeno za Altreich, chlebičovští muži tak bojovali v německé armádě. V dubnu 1945 se stal Chlebičov cílem leteckých a dělostřeleckých útoků. Obyvatelé museli obec dočasně vyklidit. Po krutých bojích byl Chlebičov osvobozen Rudou armádou 19. 4. 1945. Obnovit ves se podařilo za pomoci českého města Písek, které nad Chlebičovem v rámci akce „Budujeme Slezsko“ převzalo patronát.

V prosinci r. 1978 bylo na společném zasedání národních výborů Chlebičova a Velkých Hoštic schváleno sloučení obou obcí v jeden územně správní celek s účinností od 1. ledna 1979. Od 1. července 1990 (po 11 letech sloučení s Velkými Hošticemi) existuje naše obec opět samostatně a pokračuje ve svém rozvoji.