Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Odpady

Komunální odpad 

Svážení popelnic s komunálním odpadem zajišťuje společnost Marius Pedersen. Svoz probíhá vždy v pondělí, lichý týden.

Svozový kalendář na rok 2024 (78.82 kB)

Ceník skládky a kompostárny Chlebičov (205.72 kB)

Ceník dopravy a pronájmu nádob Marius Pedersen a. s. (97.85 kB)

Ceník pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému OH:

http://www.chlebicov.cz/obec/odpady/cenik-za-zapojeni-do-obecniho-systemu-oh/

Svoz plastů pro rok 2024

10. ledna, 13. února, 11. března, 18. dubna, 21. května, 20. června, 23. července, 21. srpna,

19. září, 17. října, 7. listopadu, 9. prosince, 30. prosince. 


Svozová místa pro velkoobjemový a nebezpečný odpad

 • Křižovatka ul. Hlavní a Větrná u hasičské zbrojnice.
 • Ul. Hlavní u kulturního domu a autobusové zastávky (točny). 

Svozové místo pro bioodpad

Místo pro svoz bioodpadů naleznete v areálu bývalého JZD – nyní areál ZD v Chlebičově. 

Aktuálně: Od května 2024 pravidelně každou středu a sobotu.

 

Svozová místa pro elektroodpad

 • Parkoviště u ZŠ Chlebičov, ul. Školní 105.
 • Za kulturním domem u garáží, ul. Na Kopci.
 • Bývalé JZD, nyní areál ZD, ul. Hlavní u vybudovaného autoservisu.

Prosíme vhazujte elektrospotřebiče a bílou techniku pouze o velikosti vhozového otvoru.

NEODKLÁDEJTE větší elektrospotřebiče vedle kontejneru.

Zářivky, žárovky a bodovky – areál ZD na ul. Hlavní u vybudovaného autoservisu A. Kőnig.

Další svozová místa

 • sběrné nádoby na sklo jsou umístěny u kulturního domu, před prodejnou TEMPO a na ulici Vrchní,
 • kontejner na papír je umístěn v areálu zemědělského družstva,
 • barel na jedlé oleje a tuky je umístěn v areálu zemědělského družstva.

Komunální odpad 2024 - platba

Platby za komunální odpad 2024 je možné platit:

1. Na pokladně Obecního úřadu Chlebičov, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov v hotovosti

                                             od 8. ledna 2024 do 31. ledna 2024.

2. Na pokladně OÚ prostřednictvím bankovního terminálu – kartou, mobilem, hodinkami 

                                             od 8. ledna 2024 do 31. ledna 2024.

3. Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet obce: 184 1360 339/0800

                                             od 1. ledna 2024 do 31. ledna 2024.

Poplatek za komunální odpad a psy je dle platných OZV splatný do 31. ledna příslušného roku. Z důvodů zkvalitňování služeb občanům je možné platit poplatek za KO a psy bezhotovostně na účet obce Chlebičov. V případě, že si vyberete tento způsob platby, bude nutné z důvodu identifikace poplatníků zachovat tento postup:

 • Variabilní symbol:            Číslo popisné domu
 • Specifický symbol:            Počet osob včetně psů, za které je poplatek placen
 • Částka:                              350 Kč (vysvětlení: 200 Kč/1 osobu + 150 Kč/1 psa)
 • Poznámka:                        Vypsat jednotlivá jména + počet psů
 •  
 • Příklad: Pětičlenná rodina se dvěma psy žijící na adrese Hlavní 65, Chlebičov: 
 • VS:                 65
 • SS:                 7
 • Částka:         1 300 Kč  (vysvětení: 5 x 200 Kč + 2 x 150 Kč)
 • Poznámka:  Pavel, Pavlína, Karel, Karolína, Adéla + 2 psi

Po připsání částky na účet obce Chlebičov bude možné (doporučujeme v únoru) vyzvednout si pytle na plasty, sáčky pro psy. Pokud budete potřebovat pytle na plasty dříve, je možné se domluvit telefonicky na tel. č.: 553 764 560 nebo 602 136 381. 

Úhrada poplatků převodem je možná od 1. 1. 2024  do 31. 1. 2024 na číslo účtu obce: 184 136 0339/0800.

Platba poplatků v hotovosti je i nadále možná od 8. 1. 2024 (pondělí) do 31. 1. 2024 (středa). 

Prosíme však o dodržování rozestupů, dezinfekci rukou, použití roušky a dodržování úředních hodin.


Produkce odpadu v obci Chlebičov za rok 2022:

Obaly, pneumatiky   1,82 t  1,5  kg/obyv./rok
Stavební, izolační, beton  1 489,23 t  1,3 t/obyv./rok
Shrabky, písky             7,84 t  6,5 kg/obyv./rok
Papír, lepenka 5,21 t  4,3 kg/obyv./rok
Sklo          15,57 t  12,9 kg/obyv./rok
Oděvy      3,54 t  2,9 kg/obyv./rok
Oleje, tuky, barvy 0,97 t 0,8 kg/obyv./rok
Plasty          19,85 t 16,5 kg/obyv./rok
Kovy         0,24 t 0,2 kg/obyv./rok
Biologický rozložitelný    103,06 t 85,6 kg/obyv./rok 
Biologický nerozložitelný 182,69 t 151,7 kg/obyv./rok
Směsný komunální 315,28 t 261,9 kg/obyv./rok
Objemný 54,06 t 44,9 kg/obyv./rok