Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Odpady

Popelnice na komunální odpad 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen. Svoz probíhá vždy v pondělí, lichý týden.

Marius Pedersen Chlebičov
Aktuální svozový kalendář na rok 2023 ke stažení.

Ceník skládky a kompostárny Chlebičov (205.72 kB)

Ceník dopravy a pronájmu nádob Marius Pedersen a. s. (97.85 kB)

Produkce odpadu v obci Chlebičov za rok 2022:

Obaly, pneumatiky   1,82 t  1,5  kg/obyv./rok
Stavební, izolační, beton  1 489,23 t  1,3 t/obyv./rok
Shrabky, písky             7,84 t  6,5 kg/obyv./rok
Papír, lepenka 5,21 t  4,3 kg/obyv./rok
Sklo          15,57 t  12,9 kg/obyv./rok
Oděvy      3,54 t  2,9 kg/obyv./rok
Oleje, tuky, barvy 0,97 t 0,8 kg/obyv./rok
Plasty          19,85 t 16,5 kg/obyv./rok
Kovy         0,24 t 0,2 kg/obyv./rok
Biologický rozložitelný    103,06 t 85,6 kg/obyv./rok 
Biologický nerozložitelný 182,69 t 151,7 kg/obyv./rok
Směsný komunální 315,28 t 261,9 kg/obyv./rok
Objemný 54,06 t 44,9 kg/obyv./rok

Ceník pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému OH:

http://www.chlebicov.cz/obec/odpady/cenik-za-zapojeni-do-obecniho-systemu-oh/


Svoz plastů pro rok 2023

19. 1., 14. 2., 13. 3., 20. 4., 23. 5., 22. 6., 25. 7., 23. 8., 21. 9., 19. 10., 9. 11., 11. 12.


Svozová místa pro velkoobjemový a nebezpečný odpad

SDH Chlebičov, u KD Chlebičov / areál ZD,  křižovatka Komenského a Lípová.


Svozové místo pro bioodpad

Místo pro svoz bioodpadů naleznete v areálu bývalého JZD - nyní areál ZD v Chlebičově. 


Aktuálně:

kontejnery na bioodpad každou středu od 15 hod. do 17 hod. 

Dále pak každou sobotu vždy od 10 hod. do 14 hod.


Neaktuální:

Areál ZD v Chlebičově – příjem bioodpadu je zajistěn ve středu 15:00–17:00 hod. a v sobotu 10:00–14:00 hod., a to od 4. května 2022 do odvolání.


Svozová místa pro elektroodpad

Parkoviště u ZŠ Chlebičov – prosím vhazujte elektrospotřebiče a bílou techniku pouze ve velikosti vhozového otvoru.

NEODKLÁDEJTE větší elektrospotřebiče vedle kontejneru.

Zářivky, žárovky a bodovky – chodba OÚ Chlebičov.

Další svozová místa

 • sběrné nádoby na sklo jsou umístěny u kulturního domu, před prodejnou TEMPO a na ulici Vrchní,
 • kontejner na papír je umístěn v areálu zemědělského družstva,
 • barel na jedlé oleje a tuky je umístěn v areálu zemědělského družstva.

Platby za komunální odpad 2023

Platby za komunální odpad 2023 je možné také platit bezhotovostně na bankovní účet 1841360339/0800.

Poplatek za komunální odpad a psy je dle platných OZV splatný do 31. ledna příslušného roku. Z důvodů zkvalitňování služeb občanům a s ohledem na dodržování opatření v rámci epidemie COVID-19 je možné platit poplatek za KO a psy bezhotovostně na účet obce Chlebičov. V případě, že si vyberete tento způsob platby, bude nutné z důvodu identifikace poplatníků zachovat tento postup:

 • VS: číslo popisné domu
 • SS: počet osob včetně psů, za které je poplatek placen
 • Částka: 200 Kč/1 osobu + 150 Kč/1 psa = 350 Kč
 • Poznámka: vypsat jednotlivá jména + počet psů
 • Příklad pro 5člennou rodinu se 2 psy, která bydlí na čp. 65: 
 • VS: 65
 • SS: 7
 • Částka: 5 x 200 Kč + 2 x 150 Kč = 1 300 Kč
 • Poznámka: Pavel, Pavlína, Karel, Karolína, Adéla + 2 psi

Po připsání částky na účet obce Chlebičov bude možné (doporučujeme v únoru) vyzvednout si pytle na plasty, sáčky pro psy. Pokud budete potřebovat pytle na plasty dříve, je možné se domluvit telefonicky na tel. č.: 553 764 560 nebo 602 136 381. Úhrada poplatků je možná od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 na číslo účtu obce: 184 136 0339/0800.

Platba poplatků v hotovosti je i nadále možná, prosíme však o dodržování rozestupů, dezinfekci rukou, použití roušky a dodržování úředních hodin.