Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Projekty z dotačních titulů

Projekty z dotačních titulů

Obec Chlebičov pro realizaci svých projektů využívá dotační tituly, které jsou každoročně vypisovány různými poskytovateli a zohledňují jednotlivě dané problematiky. V současné době je obec příjemcem finančních prostředků na realizaci projektů z uvedených rozpočtů: 

Logo EU

Projekt "Protipovodňový varovný a informační systém obec Chlebičov"

Datum: 4. 9. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt "Veřejné osvětlení obce Chlebičov"

Projekt "Veřejné osvětlení obce Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Projekt je spolufinancován z programu Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, výzvou NPO č. 1/2022.

Projekt "Klubovna jako ze škatulky"

Projekt "Klubovna jako ze škatulky"

Datum: 18. 7. 2023

Předmětem projektu je pořízení nového interiérového vybavení do místnosti určené pro potřeby spolkové činnosti - klubovny, která se nachází v 1. NP budovy č. p. 258 v obci Chlebičov, a venkovního mobilní vybavení, které budou uživatelé klubovny používat zejména během letního období.

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov" (U Czerného) 1

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov" (U Czerného)

Datum: 18. 7. 2023

Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov " byla ve výši 140 392 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chlebičov" 1

Projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Předmětem rekonstrukce byla výměna těles svítidel za úspornější varianty. Investiční dotace byla poskytnuta ze Státního programu na podporu úspor energie ve výši 439 556 Kč, což činí 49,85 % z celkových způsobilých výdajů.

Projekt "Klubovna v srdci vesnice"

Projekt "Klubovna v srdci vesnice"

Datum: 18. 7. 2023

Předmětem projektu je pořízení nového interiérového vybavení do místnosti určené pro potřeby spolkové činnosti – klubovny, která se nachází v 1.

Projekt „Nový remíz, interakční prvek ÚSES na Arnoštov, I. Etapa, v k. ú. Chlebičov" 1

Projekt „Nový remíz, interakční prvek ÚSES na Arnoštov, I. Etapa, v k. ú. Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny poskytovatele Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta podpora ve výši 104 611 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů na výsadbu zeleně na pozemku parc. č. 561/11.

Projekt „Sady na Luzarském kopci" 1

Projekt „Sady na Luzarském kopci"

Datum: 18. 7. 2023

Z Programu péče o krajinu v roce 2021 – Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí poskytovatele Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta podpora ve výši 99 220 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů.

V rámci Národního programu ŽP byla poskytnuta podpora poskytovatele SFŽP ČR ve výši 206 400 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů. 1

V rámci Národního programu ŽP byla poskytnuta podpora poskytovatele SFŽP ČR ve výši 206 400 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů.

Datum: 18. 7. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje regionů 2019+".

Projekt „Chlebičov - výsadba stromů" 1

Projekt „Chlebičov - výsadba stromů"

Datum: 18. 7. 2023

V rámci Národního programu ŽP byla poskytnuta podpora poskytovatele SFŽP ČR ve výši 206 400 Kč, která činí 100 % ze skutečně vynaložených nákladů.

Projekt „Chlebičov – Dopravní automobil“

Projekt „Chlebičov – Dopravní automobil“

Datum: 18. 7. 2023

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí a Moravskoslezským krajem na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany SDH obce.

Projekt Energetické úspory v areálu fotbalového hřiště v obci Chlebičov

Projekt Energetické úspory v areálu fotbalového hřiště v obci Chlebičov

Datum: 18. 7. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně energetických úspor již dříve dokončené stavby a rozšíření o malou částečnou nástavbu stávající přízemní části objektu.

Projekt "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK ÚSES L5" 1

Projekt "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK ÚSES L5"

Datum: 18. 7. 2023

Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci obci Chlebičov z rámci "Programu péče o krajinu v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí".

Projekt "Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov" 1

Projekt "Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje regionů 2019+".

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Slezské Siesty)" 1

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Slezské Siesty)"

Datum: 18. 7. 2023

Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků".

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)" 1

Projekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)"

Datum: 18. 7. 2023

Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)" byla ve výši 110 043 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Projekt "Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Chlebičov" 1

Projekt "Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Moravskoslezský kraj (https://www.msk.cz/) poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce".

Projekt "Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov" 1

Projekt "Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020".

Projekt "PODPORA KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ REVÚCE" 1

Projekt "PODPORA KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ REVÚCE"

Datum: 18. 7. 2023

Který je spolufinancován z Operačního programu regionálního rozvoje INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, kód programu: CZ/FMP/11b/01/029.

Projekt "Park Chlebičov" s realizací v období 2017 až 2018 1

Projekt "Park Chlebičov" s realizací v období 2017 až 2018

Datum: 18. 7. 2023

dotace poskytnuta prostřednictvím Národního programu Životního prostředí ve výši 250 000 Kč.
Způsobilé výdaje: 1 638 905 Kč.
Podpora představuje 15,25 %.

Svoz odpadů v obci Chlebičov - projekt spolufonancován Evropskou Unií - Fondem 1

Svoz odpadů v obci Chlebičov - projekt spolufonancován Evropskou Unií - Fondem

Datum: 18. 7. 2023

Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady: 4 268 300 Kč.
Dotace EU: 1 067 075 Kč (25 %).
Příspěvek příjemce dotace: 3 201 225 Kč (75 %).

Projekt "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018" 1

Projekt "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"

Datum: 18. 7. 2023

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Místa aktivního odpočinku pro cyklisty v Chlebičově" činí maximálně 412 000 Kč.

Projekt "Rekonstrukce tělocvičny a diváckého zázemí v Chlebičově" 1

Projekt "Rekonstrukce tělocvičny a diváckého zázemí v Chlebičově"

Datum: 18. 7. 2023

Spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018" ve výši 400 000 Kč, které činí 15,14 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Projekt "Rekonstrukce zázemí chovatelů" 1

Projekt "Rekonstrukce zázemí chovatelů"

Datum: 18. 7. 2023

Zrealizována byla rekonstrukce zázemí chovatelů, na jehož realizaci poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 250 000 Kč.

Projekt "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov" 1

Projekt "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov"

Datum: 18. 7. 2023

Obec Chlebičov realizovala investiční akci "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov", na kterou poskytl Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 75 % celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 5 086 600 Kč.