Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Zahrádkáři

Místní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu (od 1. ledna 1980 Český zahrádkářský svaz) byla založena 23. září 1962 a bylo v ní zaregistrováno 28 členů. Na ustavující schůzi byl předsedou zvolen Vojtěch Štalmach a spolek si dal za svůj úkol zlepšovat a zkrášlovat životní prostředí, přispívat k ozelenění obce, pomáhat chránit zemědělský půdní fond, využívat půdu ležící ladem a nevhodnou pro zemědělskou velkovýrobu. Dalšími cíli bylo získávání nových členů, pořádání kulturních a společenských akcí a také propagace vyšší spotřeby ovoce a zeleniny. Zahrádkáři od samého založení dbali na zachovávání tradic na venkově, zabezpečovali základní pěstitelské potřeby pro členy a spolupracovali s jinými spolky. 

Organizace v 70. letech minulého století sílila a byly doby, kdy čítala i 70 členů. Zahrádkáři se tedy rozhodli postavit si vlastní klubovnu. V roce 1989 si upravili také její okolí, usadili lávky a osvětlili areál. První patro budovy se začalo pronajímat a dodnes slouží jako hospoda. Členové organizace zde pořádali schůze, besedy, přednášky o pěstování ovoce, zeleniny nebo roubování stromů, ale také názorné ukázky a výstavy. K činnosti zahrádkářů vždy patřilo zajišťování oslav MDŽ, sběr šrotu nebo pořádání kulturních a sportovních akcí.

V posledních letech se podařilo členskou základnu omladit. K dnešnímu datu čítá svaz 37 členů. Funkci předsedy zastává Jaromír Válek, místopředsedkyní je Marta Tutková, pokladníkem Milan Šupík, předsedou revizní komise Rudolf Adamík, hospodářem Petr Michalík a členy výboru jsou Ivana Lavická a Jiří Otlík.

Zahrádkáři jsou aktivní společenskou složkou obce Chlebičov. Od roku 2001 pořádají populární soutěž o nejrozkvetlejší obydlí Chlebičova. Každoročně také organizují vinobraní a výroční schůzi, při které se slaví Mezinárodní den žen a pořádají se odborné přednášky. S ostatními složkami obce úzce spolupracují. 

Přehled předsedů ČZS:

  • 1962–1963    Vojtěch Štalmach
  • 1963–1964    Ervin Václavík
  • 1964–1968    Josef Holeš
  • 1968–1969    Antonín Chalupa
  • 1969–1971    Jindřich Harasim
  • 1971–1977    Josef Holeš
  • 1977–1987    Bernard Šupík
  • 1987–1999    Alfréd Rohovský
  • od r. 1999     Jaromír Válek