Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

Účelová dotace z FRB

Ve svém programu pro volební období 2018–2022 se Zastupitelstvo obce Chlebičov zavázalo, že zachová stávající Fond rozvoje bydlení, tedy poskytování bezúročných finančních půjček občanům za účelem stavby či rekonstrukce a ekologizace domovů. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc (NFV) mohou být pouze majitelé nemovitostí, na kterých budou stavební úpravy probíhat. Výběr z žadatelů provádí zastupitelstvo, a to podle stanovených kritérií pro hodnocení žádostí.

Poskytování půjček se řídí pevnými pravidly (podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. ve znění pozdějších novel) a půjčky jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy. Veškeré informace můžete najít zde, na stránkách obce, nebo přímo na Obecním úřadě v Chlebičově.

 

Rok 2020: termín odevzdání do 31. 3. 2020

Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB

PROGRAM PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2020

Podmínky pro podání žádosti

Rozsah účelu

Hodnoticí kritéria programu

Prohlášení k příjmům

Čestné prohlášení k žádosti

Žádost o přidělení NFV

Dohoda o převzetí ručitelského závazku

 

2. kolo 2019: termín odevzdání do 14. 7. 2019

Zásady pro poskytování NFV z FRB       Program pro podávání žádostí 2019      Podmínky pro podání žádostí

Příloha č. 1 - rozsah účelu       Příloha č. 2 - hodnotící kritéria

Žádost o přidělení NFV     Potvrzení příjmů       Čestné prohlášení žadatele

 

1. kolo 2019: termín odevzdání do 28. 2. 2019

Zásady pro poskytování NFV z FRB       Program pro podávání žádostí 2019     Podmínky pro podání žádosti

Rozsah účelu poskytnutí NFV          Hodnotící kriteria

Žádost o přidělení NFV        Potvrzení příjmů    Čestné prohlášení žadatele

 


 

Účelová dotace spolkům

Obec Chlebičov každoročně podporuje spolkovou činnost. Spolky mohou podávat žádosti prostřednictvím formulářů:

Žádost o dotaci

Ekonomické shrnutí - příloha žádosti 

Toto ekonomické shrnutí je důležitým podkladem pro následnou finanční kontrolu, údaje uvedené v tomto shrnutí budou brány jako závazné ukazatele pro hodnocení čerpání dotace.

 


 

Vyhlášení programu na poskytování kotlíkových půjček

Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu obce Chlebičov v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva)

Výzva č. 1_2019

Žádost:

Žádost - Výzva č. 1_2019

Potřebné přílohy k Žádosti:

Přílohy k Žádosti - Výzva č. 1 2019

 


 

Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

- Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
- Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou.
Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.
- Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje. Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- kotel na pevná paliva,
- tepelné čerpadlo,
- plynový kondenzační kotel.

- Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným zdrojům tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a „mikro“ energetická opatření.
- Dotace bude poskytnuta pouze na ty zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v seznamu registrovaných výrobků.
- Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
- Výše podpory (závisí na typu nového kotle): 70 % – 80 % způsobilých výdajů + 5% navýšení za území se znečištěným ovzduším + 5% navýšení z vlastních prostředků MSK. Maximální výše způsobilých výdajů činí 150 000 Kč.

Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015 schválilo zapojení obce Chlebičov do spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkově uznatelných výdajů.

 

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Obec Chlebičov

Mgr. Jan Smiga

Ing. Zuzana Kašná

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

starostka obce

tel.: 595 622 319

tel: 553 764 560

e-mail: jan.smiga@msk.cz

e-mail: starosta@chlebicov.cz   

 

Nová vlna kotlíkových dotací:

Informace o výši dotace a podporovaných kotlích se dovíte v přiloženém letáku zde.

 

Bližší informace:

www.msk.cz → Úřední deska → Dotace → Program kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
www.lokalni-topeniste.cz
www.sfzp.cz – seznam registrovaných výrobků
www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx - seznam energetických specialistů vedený MPO

 

Důležité odkazy a informace:

Dýchejme čistý vzduch: http://dychejme-cisty-vzduch.cz/
Jak správně (ne)topit (YouTube): https://youtu.be/8OEojzJ7g-4
Kotlíkové dotace (YouTube): https://youtu.be/G2soVdz-_qE