Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Účelová dotace z FRB

Ve svém programu pro volební období 2018 – 2022 se Zastupitelstvo obce Chlebičov zavázalo, že zachová stávající Fond rozvoje bydlení, tedy poskytování bezúročných finančních půjček občanům za účelem stavby či rekonstrukce a ekologizace domovů. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc (NFV) mohou být pouze majitelé nemovitostí, na kterých budou stavební úpravy probíhat. Výběr z žadatelů provádí zastupitelstvo, a to podle stanovených kritérií pro hodnocení žádostí.

Poskytování půjček se řídí pevnými pravidly (podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. ve znění pozdějších novel) a půjčky jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy. Veškeré informace můžete najít zde, na stránkách obce, nebo přímo na Obecním úřadě v Chlebičově.

Rok 2020: termín odevzdání 31. 3. 2020

Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB

PROGRAM PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2020

Podmínky pro podání žádosti

Rozsah účelu

Hodnoticí kritéria programu

Prohlášení k příjmům

Čestné prohlášení k žádosti

Žádost o přidělení NFV

Dohoda o převzetí ručitelského závazku

 

2. kolo 2019: termín odevzdání do 14. 7. 2019

Zásady pro poskytování NFV z FRB       Program pro podávání žádostí 2019      Podmínky pro podání žádostí

Příloha č. 1 - rozsah účelu       Příloha č. 2 - hodnotící kritéria

Žádost o přidělení NFV     Potvrzení příjmů       Čestné prohlášení žadatele

 

1. kolo 2019: termín odevzdání do 28.02.2019

Zásady pro poskytování NFV z FRB       Program pro podávání žádostí 2019     Podmínky pro podání žádosti

Rozsah účelu poskytnutí NFV          Hodnotící kriteria

Žádost o přidělení NFV        Potvrzení příjmů    Čestné prohlášení žadatele

 


 

Účelová dotace spolkům

 

Obec Chlebičov každoročně podporuje spolkovou činnost. Spolky mohou podávat žádosti prostřednictvím formulářů:

 

Žádost o dotaci

Ekonomické shrnutí - příloha žádosti 

- toto ekonomické shrnutí je důležitým podkladem pro následnou finanční kontrolu, údaje uvedené v tomto shrnutí budou brány jako závazné ukazatele pro hodnocení čerpání dotace.

 

 


Vyhlášení programu na poskytování kotlíkových půjček

 

Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu obce Chlebičov v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva)

Výzva č. 1_2019

Žádost:

Žádost - Výzva č. 1_2019

Potřebné přílohy k Žádosti:

Přílohy k Žádosti - Výzva č. 1 2019

 

 

Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

- Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
- Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou.
Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.
- Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje.Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- kotel na pevná paliva
- tepelné čerpadlo
- plynový kondenzační kotel

- Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným zdrojům tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a „mikro“ energetická opatření.
- Dotace bude poskytnuta pouze na ty zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v seznamu registrovaných výrobků.
- Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
- Výše podpory: (závisí na typu nového kotle) 70% – 80% způsobilých výdajů + 5% navýšení za území se znečištěným ovzduším + 5% navýšení z vlastních prostředků MSK. Maximální výše způsobilých výdajů činí 150.000 Kč.

Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015, schválilo zapojení obce Chlebičov do spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkově uznatelných výdajů.

 

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Obec Chlebičov

Mgr. Jan Smiga

Ilja Novotný

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

starosta obce

tel.: 595 622 319

tel: 553 764 560

e-mail: jan.smiga@msk.cz

e-mail: starosta@chlebicov.cz   

 

Nová vlna kotlíkových dotací:

Informace o výši dotace a podporovaných kotlích se dovíte v přiloženém letáku zde.

 

Bližší informace:

www.msk.cz → Úřední deska → Dotace → Program kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
www.lokalni-topeniste.cz
www.sfzp.cz – seznam registrovaných výrobků
www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx - seznam energetických specialistů vedený MPO

 

Důležité odkazy a informace:

Dýchejme čistý vzduch: http://dychejme-cisty-vzduch.cz/
Jak správně (ne)topit (YouTube): https://youtu.be/8OEojzJ7g-4
Kotlíkové dotace (YouTube): https://youtu.be/G2soVdz-_qE