Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Účelová dotace z FRB

Zastupitelstvo obce Chlebičov se svém volebním programu do roku 2022 zavázalo, že zachová stávající Fond rozvoje bydlení, tedy poskytování bezúročných finančních půjček občanům za účelem stavby či rekonstrukce a ekologizace domovů. Žadatelem o návratnou finanční výpomoc (NFV) mohou být pouze majitelé nemovitostí, na kterých budou stavební úpravy probíhat. Výběr z žadatelů provádí zastupitelstvo, a to podle stanovených kritérií pro hodnocení žádostí.

Poskytování půjček se řídí pevnými pravidly (podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. ve znění pozdějších novel) a půjčky jsou poskytovány na základě veřejnoprávní smlouvy. Veškeré informace můžete najít zde, na stránkách obce, nebo přímo na Obecním úřadě v Chlebičově.

Rok 2021: termín odevzdání do 30. 3. 2021

Zásady tvorby a čerpání NFV z FRB 2021  Formulář žádosti 2021     
Program NFV z FRB r. 2021   Čestné prohlášení k žádosti     
Souhrn podmínek k žádosti Dohoda o převzetí ručitelského závazku
Příloha č. 2 Programu - rozsah účelu      Potvrzení příjmů
Příloha č. 3 Programu - kritéria hodnocení  

 

 

 

 

 

Rok 2020: termín odevzdání do 31. 3. 2020

Zásady tvorby a čerpání finančních prostředků z FRB
Program pro podávání žádostí 2020

2. kolo 2019: termín odevzdání do 14. 7. 2019

Zásady pro poskytování NFV z FRB
Program pro podávání žádostí 2019

1. kolo 2019: termín odevzdání do 28. 2. 2019

Zásady pro poskytování NFV z FRB
Program pro podávání žádostí 2019

 


Účelová dotace spolkům

Obec Chlebičov každoročně podporuje spolkovou činnost.
Spolky mohou podávat žádosti prostřednictvím formulářů:

Žádost o dotaci
Ekonomické shrnutí - příloha žádosti

Toto ekonomické shrnutí je důležitým podkladem pro následnou finanční kontrolu, údaje uvedené v tomto shrnutí budou brány jako závazné ukazatele pro hodnocení čerpání dotace.

 


Vyhlášení programu na poskytování kotlíkových půjček

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Moravskoslezský kraj realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 projekt Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva. Cílem programu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nové, ekologické zdroje tepla.

Obec Chlebičov chce pomoci občanům k překlenutí období mezi schválením dotace poskytnuté v rámci dotačního programu a jejím následným vyplacením ze strany Moravskoslezského kraje (dále ,,MSK“) a vydává Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu obce Chlebičov v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva).

Výzva č. 1_2019
Žádost - Výzva č. 1_2019
Přílohy k Žádosti - Výzva č. 1 2019
Dodatek č. 1 k Výzvě č. 1/2019

Aktuální informace pro občany zde.

 


Program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Rada kraje na své schůzi dne 17. 12. 2015 usnesením č. 86/6932 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

 • Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Žádosti o dotaci je možné zaslat také poštou.
 • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016.
 • Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje. Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
   
 1. kotel na pevná paliva,
 2. tepelné čerpadlo,
 3. plynový kondenzační kotel.
   
 • Předmětem podpory bude dále, doplňkově k výše uvedeným zdrojům tepla, i instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a „mikro“ energetická opatření.
 • Dotace bude poskytnuta pouze na ty zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v seznamu registrovaných výrobků.
 • Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
 • Výše podpory (závisí na typu nového kotle): 70 % – 80 % způsobilých výdajů + 5% navýšení za území se znečištěným ovzduším + 5% navýšení z vlastních prostředků MSK. Maximální výše způsobilých výdajů činí 150 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015 schválilo zapojení obce Chlebičov do spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkově uznatelných výdajů.

Zastupitelstvo obce Chlebičov na svém 12. zasedání dne 3. 12. 2015 schválilo zapojení obce Chlebičov do spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkově uznatelných výdajů.
 

Kontakt:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Obec Chlebičov
Mgr. Jan Smiga Ing. Zuzana Kašná
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu starostka obce
tel. č.: 595 622 319 tel. č.: 553 764 560
e-mail: jan.smiga@msk.cz e-mail: starosta@chlebicov.cz  


Nová vlna kotlíkových dotací:
Informace o výši dotace a podporovaných kotlích se dovíte v přiloženém letáku zde.
 

Bližší informace:

 

Důležité odkazy a informace: