Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chlebičov
ObecChlebičov

Světlo do života

Občanské sdružení Světlo do života bylo založeno v březnu roku 2005. Práce ve sdružení je postavena na principu dobrovolnosti a jeho členem se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba. Do projektů a akcí se, kromě občanů Chlebičova, zapojují také studenti středních škol v Opavě.

V roce 2006 získalo sdružení dva významné projekty. Výsadby stromořadí v délce 450 m v okolí obce se zúčastnila stovka chlebičovských občanů. Velký úspěch měla realizace projektu „Pomozme mladým hrou a sportem“, který byl spolufinancován z Fondu mikroprojektu programu INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. V roce 2008 zase sdružení realizovalo projekt "Poznávejme sousední regiony", ve kterém bylo partnerem sdružení Krapkowickie rowerki z města Krapkowice. Dobrou spolupráci navázalo Světlo do života také se sdružením Rajder z Opole.

Spolupráce s polským Sdružením katolických rodin v Racibórzi vyústila v roce 2007 v první česko-polskou cyklovýpravu na Mazurská jezera, o rok později se realizovala druhá česko-polská cyklovýprava nazvaná "Napříč Moravou“.  Cyklo-prezentační setkání cykloturistů za účasti polských přátel z Opole, Krapkowic, Racibórze a Tarnowskich Gor jsou od té doby pořádána pravidelně. Jejich cílem je poznávat krásná a zajímavá místa opavského okresu.

V roce 2018 pozastavil spolek činnost, od roku 2020 zrušen.