Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Obsah

Projekty z dotačních titulů

Obec Chlebičov pro realizaci svých projektů využívá dotační tituly, které jsou každoročně vypisovány různými poskytovateli a zohledňují jednotlivě dané problematiky. V současné době je obec příjemcem finančních prostředků na realizaci projektů z uvedených rozpočtů: 

 

Projekt "Rekonstrukce místních komunikací v obci Chlebičov - ul. Boženy Němcové a ul. Haškova"

Projekt byl realizován za přispěníé prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

MMR_logo______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Chlebičov – Dopravní automobil“

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí a Moravskoslezským krajem na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany SDH obce.

Dotace MV GŘ HZS ČR           450 000 Kč (25,71 %)

Dotace MSK                              225 000 Kč (50 % dotace poskytnuté MV GŘ HZS ČR)

Příjemce obec Chlebičov    1 075 000 Kč

  
                  LogoLogo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Energetické úspory v areálu fotbalového hřiště v obci Chlebičov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně energetických úspor již dříve dokončené stavby a rozšíření o malou částečnou nástavbu stávající přízemní části objektu.

Celkové způsobilé výdaje: 4 372 408,05 Kč

Dotace EU: 2 186 204,02 Kč (50 %)

Příspěvek příjemce podpory: 2 186 204,03 Kč (50 %)

Celkové nezpůsobilé výdaje hrazené příjemcem: 1 433 159,85 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 11. prosince 2020

Datum ukončení realizace projektu: 23. července 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Chlebičov


LogoLogo Logo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK ÚSES L5"
Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci obci Chlebičov z rámci "Programu péče o krajinu v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Sázíme v Chlebičově budoucnost, dílčí realizace LBK ÚSES L5" byla ve výši 302 387,59 Kč, což činí 100 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

mzp_logoProjekt "Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov"
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje regionů 2019+". Investiční dotace na realizaci projektu "Rekonstrukce malého hřiště s umělým povrchem u ZŠ Chlebičov" byla ve výši 717 905 Kč, což činí 66 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MMR_logoProjekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Slezské Siesty)"
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Slezské Siesty)" byla ve výši 95 006 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
MZE_logoProjekt "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)"
Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci obci Chlebičov z programu "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova kříže v obci Chlebičov (U Dvořáka)" byla ve výši 110 043 Kč, což činí 70 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.MZE_logoProjekt "Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Chlebičov"
Moravskoslezský kraj (https://www.msk.cz/) poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce". Investiční dotace na realizaci projektu "Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Chlebičov" v maximální výši 390 000 Kč, což činí 75 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MSK_logo

TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt "Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov"
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020". Investiční dotace na realizaci projektu "Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov" v maximální výši 370 000 Kč, což činí 58,81 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MSK_logoFOND MALÝCH PROJEKTŮ

Projekt "PODPORA KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH OBCÍ CHLEBIČOV A LIPTOVSKÉ REVÚCE", který je spolufinancován z Operačního programu regionálního rozvoje INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, kód programu: CZ/FMP/11b/01/029.

Součástí tohoto projektu jsou celkem tři společné akce, první je POCHOD ZA POZNÁNÍM PRAJZKÉ, druhou akcí je Memoriál Alfréda Bitomského v kopané a třetí jsou Dny obce Chlebičov.

Celkové způsobilé náklady projektu činí částku 17 150,20 EUR a příspěvek z EFRR je max. ve výši 11 647,29 EUR.
Doba realizace: 1. 1. 2019 až 31. 10. 2019.

logaProjekt "Park Chlebičov" s realizací v období 2017 až 2018, dotace poskytnuta prostřednictvím Národního programu Životního prostředí ve výši 250 000 Kč.
Způsobilé výdaje: 1 638 905 Kč.
Podpora představuje 15,25 %.
logaSvoz odpadů v obci Chlebičov - projekt spolufonancován Evropskou Unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  
Celkové uznatelné náklady: 4 268 300 Kč.
Dotace EU: 1 067 075 Kč (25 %).
Příspěvek příjemce dotace: 3 201 225 Kč (75 %).

eu_logo


 

Projekt "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov z programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018". Neinvestiční dotace na realizaci projektu "Místa aktivního odpočinku pro cyklisty v Chlebičově" činí maximálně 412 000 Kč.

MSK_logoPROJEKT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOMH

Projekt "Rekonstrukce tělocvičny a diváckého zázemí v Chlebičově" 
Spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018" ve výši 400 000 Kč, které činí 15,14 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

MSK_logoProjekt "Rekonstrukce zázemí chovatelů"
Zrealizována byla rekonstrukce zázemí chovatelů, na jehož realizaci poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 250 000 Kč.

MSK_logoProjekt "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov"
Obec Chlebičov realizovala  investiční akci "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov", na kterou poskytl Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 75 % celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 5 086 600 Kč.

MSK_logo