Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Obsah

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Telefonní linky 112 a 155 volejte pouze v případech vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 COVID PORTÁL: https://covid.gov.cz/ - nabízí registraci očkování, životní situace přehledně apod.

Informace ke čtvrté dávce očkování

 • v ČR možné od pondělí 18. července 2022,
 • pro všechny osoby starší 18 let, pokud od posledního očkování uplynula alespoň doba 4 měsíce,
 • aktuálně v ČR možné bez registrace, ale pouze na očkovacích místech bez registrace v nemocnicích a u praktických lékařů,
 • rezervační systém pro očkování bude spuštěn v polovině srpna společně s podpůrnou mediální kampaní,
 • přeočkování se doporučuje zejména u rizikových skupin a osob starších 60 let,
 • k přeočkování budou použity mRNA vakcíny Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna) v původním složení; dodávky modernizovaných vakcín do ČR se předpokládají na přelomu října a listopadu 2022; vakcíny Comirnaty a Spikevax je možné kombinovat.

Přehled očkovacích míst:

https://ockoreport.uzis.cz/

Aktuální opatření

V současnosti nejsou žádná omezení.

Od 17.  ledna

 • bude platit povinnost testovat zaměstnance 2x týdně antigenními testy (RAT), přičemž druhé testování v týdnu proběhne nejdříve 3. den po tom prvním. Pokud zaměstnanec nebude v termínu testování přítomen na pracovišti, musí být otestován při svém návratu;
 • testováni budou všichni bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očkováni, či nemoc prodělali;
 • testovat se nebudou muset: zaměstnanci, kteří se na pracovišti nesetkávají s jinými osobami (např. na home office), nebo jsou kolegové zároveň osoby žijící ve stejné domácnosti. Dále osoby, který v posledních 72 hod. podstoupily PCR s negativním výsledkem, v posledních 24 hod. antigenním test (provedení zdravotnickým pracovníkem) s negativním výsledkem, nebo jsou dle pravidel výše testovány u jiného zaměstnavatele. Prokazovat, že byly testováni jinde, mohou zaměstnanci digitálním EU certifikátem, potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo písemným potvrzením druhého zaměstnavatele (toho, u nějž k testování dochází);
 • v případě, že se zaměstnanec odmítne otestovat: zaměstnavatel tohoto zaměstnance musí nahlásit KHS (dle kraje) a zajistit organizační opatření, aby se neotestovaný zaměstnanec dostal do kontaktu s ostatními jen v nejnutnější míře. Zaměstnanec musí nosit ochranu dýchacích cest s účinností min. 94 % (např. respirátor FFP2) bez výdechového ventilu, udržovat rozestupy min. 1,5 m od ostatních (pokud to povaha práce dovoluje) a stravovat se odděleně. Podmínky uvedené výše budou platit také pro OSVČ a osoby, které jsou orgánem (či členem orgánu) právnické osoby;
 • zaměstnavatel zašle příslušné KHS (dle kraje) seznam pozitivně testovaných osob, doplněný o jejich údaje z evidence a telefonní číslo pozitivně testované osoby. A to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení;
 • postup při pozitivním výsledku testu: Zaměstnanec vyrozumí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti, opustí pracoviště a následně poskytne součinnost KHS, která ho pošle do 5denní karantény, kterou může ukončit jen v případě, že nevykazuje příznaky onemocnění. Do nařízení této karantény musí zaměstnanec nosit respirátor FFP2 a držet se stranou od ostatních osob. Pro OSVČ platí totéž, navíc bezodkladně opustí místo výkonu činnosti (pokud nejde o místo bydliště); 
 • návrat na pracoviště: 
  • po absolvování karantény - pozitivně testovaný zaměstnanec či OSVČ první den na pracovišti podstoupí antigenní samotest. Ten zajišťuje zaměstnavatel zaměstnanci, či členovi svého orgánu;
  • kratší dobu, než 5 dnů mohou být v izolaci zaměstnanci, kteří po pozitivním samotestu absolvovali konfirmační PCR test s negativním výsledkem. Na konfirmační PCR test se může zaměstnanec dostavit např. na základě písemného potvrzení o pozitivním výsledku testu od zaměstnavatelke na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze opatření;
  • absolvování konfirmačního PCR testu - antigenním samotestem pozitivně testovaná osoba absolvuje dobrovolně konfirmační PCR test. Pokud bude negativní, příslušná KHS karanténu ukončí.

 

Od 3. ledna

 • preventivní testování ve školách se provede
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • 17. ledna 2022 a pak následně každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • koncerty, hudební, divadelní či filmová představení, umělecká představení, cirkusy, varieté, sportovní utkání, zápasy či závody, shromáždění, sportovní akce, kongresy, vzdělávací akce apod. jsou omezeny na účast max. 1000 osob za podmínek prokázání bezinfekčnosti O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 20 osob,
 • spolkové a kulturní akce a slavnosti apod. jsou omezeny na účast max. 100 osob za podmínek prokázání bezinfekčnosti O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 20 osob,
 • pohřby nejsou omezeny maximální účastí, povinnost prokázání bezinfekčnosti O-T-N platí,
 • svatby jsou povoleny s účastí max. 100 osob a podmíněny prokázáním se bezinfekčností O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 30 osob.

 

Od 29. prosince do 2. ledna

 • spolkové a kulturní akce a slavnosti apod. jsou omezeny na účast max. 50 osob za podmínek prokázání bezinfekčnosti O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 20 osob,
 • pohřby nejsou omezeny maximální účastí, povinnost prokázání bezinfekčnosti O-T-N platí,
 • svatby jsou povoleny s účastí max. 50 osob a podmíněny prokázáním se bezinfekčností O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 30 osob.

 

Od 26. prosince do 28. prosince 

 • koncerty, hudební, divadelní či filmová představení, umělecká představení, cirkusy, varieté, sportovní utkání, zápasy či závody, shromáždění, sportovní akce, kongresy, vzdělávací akce apod. jsou omezeny na účast max. 1000 osob za podmínek prokázání bezinfekčnosti O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 20 osob,
 • spolkové a kulturní akce a slavnosti apod. jsou omezeny na účast max. 100 osob za podmínek prokázání bezinfekčnosti O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 20 osob,
 • pohřby nejsou omezeny maximální účastí, povinnost prokázání bezinfekčnosti O-T-N platí,
 • svatby jsou povoleny s účastí max. 100 osob a podmíněny prokázáním se bezinfekčností O-T-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 30 osob.
Nozový stav je od 26. prosince zrušen!

Od pátku 26. listopadu 2021 00.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav.

Vláda ho vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince 23.59 hodin. Kromě krizových opatření vyhlášených na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nadále platí i mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.

Zakazuje se:

 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase mezi 22:00 hod. a 04:59 hod.,
 • provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich,
 • konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb;
 • konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
 • se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, není-li dále stanoveno jinak,
 • se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu II/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat. Toto se nevyžaduje jde-li o účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob a jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob.

 

Od 22. listopadu

 • bezinfekčnost se bude prokazovat pouze: 
  • potvrzení laboratoře a prodělání onemocnní covid-19 před max. 180 dny,
  • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní,
 • použití testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování, kdy RAT test nesmí být starší 24 hodin a PCR test 72 hodin,
 • pojišťovnou hrazené RT-PCR testy 
  • 5krát do měsíce osobám mladším 18 let, osobám s kontraindikací k očkování, osobám v očkovacím procesu, kterým neuplynula doba 14 dní od podání dávky (v případě dvoudávkového schématu od podání 2. dávky),
  • 2krát do měsíce osobám očkovaným proti onemocnění covid-19,
 • návštěvy v nemocničních a sociálních zařízeních jsou povoleny osobám po prokázání O-N, dále testem RT-PCR ne starším 72 hodin či RTA testem ne starším 24 hodin,
 • koncerty, hudební, divadelní či filmová představení, umělecká představení, cirkusy, varieté, sportovní utkání, zápasy či závody, shromáždění, sportovní, spolkové a kulturní akce a slavnosti apod. jsou omezeny na účast max. 1000 osob za podmínek prokázání bezinfekčnosti O-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 20 osob,
 • pohřby a svatby jsou povoleny s účastí max. 1 000 osob a podmíněny prokázáním se bezinfekčností O-N s výjimkou osob do 18 let či osob s kontraindikací na očkování či jsou v očkovacím procesu v případě, že je na jednom místě a v jeden čas přítomno více jak 30 osob,
 • plošné testování žáků proběhne 22. a 29. listopadu, od 6. prosince bude preventivní testování probíhat každé pondělí či první vyučovací den,
 • povinnost zaměstnavatelů zajistit do 29. 11. testování zaměstnanců a OSVČ v intervalu 1 krát za 7 dní, kteří nejsou očkovaní proti onemocnění covid-19,  neprodělali laboratorně prokázané onemocnění covid-19 v intervalu 180 dní od prokázání onemocnění, nepodstoupily v posledních 7 dnech testování RT-PCR testem či RTA testem provedeným zdravotním pracovníkem.

 

Od 1. listopadu

 • se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT testů, tzv. rychlých antigenních, na 24 hodin;
 • budou preventivní testy (1x za 7 dní RAT provedený zdravotnickým pracovníkem a 2x za měsíc RT-PCR) hrazeny ze zdravotního pojištění pouze osobám:
  • mladším 18 let,
  • které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění covid-19,
  • které jsou očkovány alespoň jednou dávkou vakcíny proti covid-19;
 • bude platit povinnost kontroly splnění jedné z podmínek O-N-T zákazníka ze strany poskytovatele služeb, restaurací, diskoték atp. Bez prokázání této skutečnosti nesmí být zákazníkovi poskytnuta služba, v případě restaurací nesmí být obsloužen. Výjimka platí pro děti mladší 12 let, dále v případě poskytování jídel s sebou nebo stravování ve foodcourtech obchodních center (povinnost O-N-T platí, provozovatel však nemusí kontrolovat).

 

Od 25. října

 • zkracuje s doba karantény na 7 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to za podmínky, že v rozmezí 5 až 7 dne podstoupí člověk v karanténě kontrolní test PCR s negativním výsledkem;
 • platit povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech při bohoslužbách a naáboženských shromážděních;
 • bude platit povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem ve všech vnitřních prostorech staveb při společenských akcích, a to bez ohledu na počet účastníků akce;
 • platí povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech pracoviště. Výjimku mají pouze osoby, které jsou na pracovišti samy např. v samostatné kanceláři atp., případně za podmínky dodržení odstupu minimálně 1,5 m;
 • je povinné ve vnitřních prostorech úřadů a institucí (soudy, STK, věznice apod.) nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%, pokud není možně udržet rozestupy 1,5 metru.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krizová opatření vlády

Vyhlášení nouzového stavu a krizové opatření od 26. 11. 2021 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření - testování ve školách od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření - omezení maloobchodu s účinností od 29. 12. 2021 do 2. 1. 2022 

Mimořádné opatření - omezení vstup na území ČR s účinností od 27. 12. 2021

Mimořádné opatření - omezení maloobchodu s účinností od 26. 12. 2021  a od 3. 1. 2021

Mimořádné opatření- testování žáků a studentů od 29. 11. 2021 

Mimořádné opatření- omezení maloobchodního prodeje a služeb od 22. 11. 2021  ve znění usnesení č. 1037

Mimořádné opatření- testování zaměstnanců od 29. 11. 2021 

Mimořádné opatření- testování žáků a studentů od 22. 11. 2021 

Mimořádné opatření- návštěvy ve věznicích apod. od 22. 11. 2021 

Mimořádné opatření- návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních od 22. 11. 2021

Mimořádné opatření- testování obyvatel od 22. 11. 2021 

Mimořádné opatření- omezení maloobchodního prodeje a služeb od 22. 11. 2021  ve znění usnesení č. 1028

Mimořádné opatření - omezení maloobchodu s účinností od 1. 11. 2021

Mimořádné opatření MZ ČR - testování obyvatel s účinností od 1. 11. 2021

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest od 25. 10. 2021 

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností k 30.9.2021

Mimořádně opatření - vstup do provozoven služeb k 30.9.2021

Změna ochranného opatření - vstup cizinců z třetích zemí k 30.9.2021

Změna ochranného opatření - návrat ze zahraničí k 30.9.2021

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-6-2021-do-odvolani

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-6-2021

Ochranné-opatření-omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-21.-6.-2021

Ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-vystaveny-Srbskou-republikou-s-ucinnosti-od-21-6-2021

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-4-2021-k-testovani-studentu-vysokych-skol-s-ucinnosti-od-15-6-2021

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-15-6-2021

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2-3-2021-k-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-15-6-2021-do-odvolani

Změna-mimořádného-opatření-–-stanovení-podmínek-pro-kulturu-s-účinností-od-14.-6.-2021

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-středním-a-vysokým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-14.-6.-2021

Mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-proti-covid-19-s-ucinnosti-od-11-6-2021

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirode-s-ucinnosti-od-8-6-2021

Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-dovolani

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani

Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani

Mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani

Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-středním-a-vysokým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-7.-června-2021

Mimořádná opatření s účinností od 1. 6. 2021: 

Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1. 6. 2021 do odvolání

Mimořádná opatření s účinností od 31. 5. 2021: 

Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí žáků a studentů s účinností od 31. 5. 2021

Změna mimořádného opatření - omezení provozu škol školských zařízení a vysokých škol s účinností od 31. 5. 2021 do odvolání

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 31. 5. 2021

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021

Zrušení mimořádného opatření ze dne 29. 4. 2021 k omezení obchodu a služeb

Změna mimořádného opatření ze dne 19. 5. 2021 k omezení obchodu a služeb s účinností od 25. 5. 2021

Zrušení mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021

Mimořádná opatření s účinností od 24. 5. 2021: 

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí

Změna mimořádného opatření – podmínky testování dětí žáků a studentů

Změna mimořádného opatření – provoz škol a školských zařízení

Změna mimořádných opatření – změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19

Změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest s účinností od 18. 5. 2021

Změna mimořádného opatření k testování studentů vysokých škol s účinností od 18. 5. 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 10. května 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. května 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 4. května 2021

Ochranné opatření MZ ČR ze dne 3. května 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 3. května 2021

Změna mimořádného opatření MZ ČR ze dne 30. dubna 2021

Změna mimořádného opatření MZ ČR ze dne 30. dubna 2021

Ochranné opatření MZ ČR ze dne 26. dubna 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. dubna 2021 - testování na vysokých školách

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. dubna 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 12. dubna 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 8. dubna 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021 - testování žáků ve školách

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021 - testování zaměstnanců ve školách

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021 - přijímací zkoušky

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021 - sociální služby

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR

Usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2021  - doporučení úřadům

Usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 5. března 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 3. března 2021

Nařízení vlády ze dne 1. března 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 1. března 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 28. února 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021

Zákon ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 11. února 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 8. února 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 28. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 11. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2021

Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020

Prodloužení nouzového stavu a doby platnosti krizových opatření

Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 26. února 2021

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 22. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s účinností od 9. 11. 2020 toto ochranné opatření a sdělení:  

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9. 11. 2020

Sdělení MZ, kterým se vydává seznam zemí...

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formuláře pro vycestování mimo okres

Z nařízení vlády je od pondělí 1. března do 21. března omezen pohyb občanů v zemi. Vycestování mimo povolené území je možné jen v odůvodněných případech a občan musí předložit příslušné prohlášení a na žádost ho ukázat policii. 

Vzory formulářů ke stažení:

Potvrzení zaměstnavatele                Cesta mimo práci                Čestné prohlášení 

Formuláře je také možné vyzvednout na obecním úřadě v Chlebičově.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice - Mimořádné opatření č. 1 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR a mimořádné opatření MZ ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 2. listopadu 2020

Mimořádné opatření antigenní testování

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR a mimořádné opatření MZ ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 30. října

Mimořádné opatření antigenní testování

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR

Vláda ČR přijala dne 26. 10. 2020 usnesení o přijetí krizových opatření

Omezení volného pohybu od 28. 10. 2020           Omezení maloobchodního prodeje od 28. 10. 2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR

Vláda ČR přijala dne 21. 10. 2020 usnesení o přijetí krizových opatření

Omezení volného pohybu do 22. 10. 2020              Omezení maloobchodního prodeje          Omezení provozu OVM a správních orgánů

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zdravotnictví ČR a vláda ČR

Ministerstvo zdravotniství ČR přijalo mimořádné opatření 

Ochrana dýchacích cest od 21. 10. 2020

Vláda ČR přijala krizové opatření s platností od 21. 10. 2020

Krizové opatření - omezení provozu škol

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR

Vláda ČR přijala dne 12. 10. 2020 usnesení

Pracovní pohotovost studentů zdravotnických oborů                  Zajištění péče o děti pracovníků IZS

Krizové opatření - omezení akcí a provozu               Krizové opatření - omezení provozu škol

 

Ministestvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotniství ČR přijalo mimořádné opatření 

Opatření MZ ČR od 13. 10. 2020 - roušky

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření č. 28 KHS se sídlem v Ostravě

Mimořádné opatření č. 28 KHS se sídlem v Ostravě

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení vlády ČR o přijeti krizových opatření ze dne 8. 10. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 obsahují:

-       omezení kulturních, sportovních, hromadných akcí a provozoven s účinností od 9. – 11.10.2020 (po dobu víkendu)

-       omezení hromadných akcí a provozoven s účinností od 12. – 25.10.2020

-       omezení školských zařízení s účinností od 12. – 25.10.2020

-       omezení poskytovatelů s účinností od 12. – 25.10.2020

Usnesení o krizových opatření, které bylo součásti usnesení o vyhlášení nouzového stavu s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020 již není platné!

Usnesení vlády ČR č. 995 ze dne 8.10.2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 9. do 11.10.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 996 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25.10.2020 omezení hromadných akcí a provozu

UsnesenÍ vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25.10.2020 omezení škol

Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 998 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25.10.2020 omezení poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 2. 10. 2020 

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 2. 10. 2020 se týkají:

 1. Omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání.
 2. Ochranné opatření – ochrana státní hranice (návrat ze zahraničí, pendleři apod.) včetně přílohy sdělení MZ se seznamem zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění s účinností od 5. 10. 2020.
 3. Zrušení mimořádného opatření vydaného dne 23. 9. 2020 – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 5. 10. 2020.

 

V rámci zrušení mimořádného opatření, které bylo vydáno dne 23. 9. 2020 v oblasti zákazu a omezení hromadných akcí, je důležité se řídit usnesením vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 č. 958 (součást usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu na území ČR), které specifikuje zákaz a omezení hromadných akcí.

 

Mimořádné opatření ze dne 2.10.2020 omezení provozu stravovacích ubytovacích a jiných služeb s účinností od 5.10.2020

Ochranné opatření ze dne 2.10.2020 ochrana státní hranice s účinností od 5.10.2020

Sdělení MZ - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 5.10.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 23.9.2020 zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 5.10.2020

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 26/2020 

Mimořádné opatření KHS Ostrava č.26/2020 - omezení provozu školských zařízení

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení nouzového stavu a krizové opatření Vlády ČR

Vláda ČR vyhlasila nouzový stav na dobu po 30 dnů od 5. října 2020.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda přijala krizové opatření s účinností od 5.října 2020 do 18. října 2020.

Přijetí krizového opatření

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Volby do zastupitelstev krajů 2020

 

 • Jak mám volit?               INFORMACE
 • Jak mám volit, když jsem v karanténě a mohu se dostavit na zvláštní volební místo, tzv. DRIVE-IN?     INFORMACE
 • Kde je zvláštní volební místo DRIVE-IN?      Slezská nemocnice Opava      MAPKA
 • Jak mám volit, když jsem umístěn v pobytovém zařízení uzavřeném z důvodu COVID-19?    INFORMACE
 • Jak mám volit, když se nemohu dostavit na zvláštní volební místo?    INFORMACE

Zřízení telefonické linky

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zřídil telefonickou linku 800 023 057, na kterou se budou moci obracet osoby, které byly umístěny do karantény nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, s žádostí o hlasování o zvláštní přenosné volební schránky.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky bude probíhat dne 2. 10. 2020 od 7:00  do 22:00 hodin a dne 3. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 hod., přičemž tato možnost je určena pro voliče, kteří z vážných důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště (u Drive-inu), a kteří o to požádají na telefonicky na čísle 800 023 057.

Telefonická linkla bude v provozu od 22. 9. 2020 do 30. 9. 2020 v době od 8:00 do 16:00 hod., dne 1. 10. 2020 v době od 8:00 do 20:00 hod.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9. 2020 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává mimořádné opatření, které se týká omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 24. 9. 2020 do 7. 10. 2020. A dále zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24. 9.. 2020 do 7. 10. 2020.

Nové vydané opatření ruší předchozí opatření ze dne 16. 9. 2020 o zákazu a omezení hromadných akcí a ze dne 17. 9. 2020 o omezení provozoven a provozů služeb.

Mimořádné opatření ze dne 23.9.2020 zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020

Mimořádné opatření ze dne 23.9.2020 omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 17. 9. 2020 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává mimořádné opatření, které se týká omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 19. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání a nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020 omezení provozoven a provozu služeb

Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 18. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává mimořádné opatření s účinností od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin do odvolání. Týká se nošení ochranných prostředků, omezení provozoven a provozu služeb a zákazu a omezení hromadných akcí.

Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s vyjímkami

Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020 omezení provozoven a provozu služeb

Mimořádné opatření ze dne 16.9.2020 zákaz a omezení hromadných akci

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 10. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává mimořádné opatření, které se týká nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10. 9. 2020.

Mimořádné opatření s účinností od 10. 9. 2020 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření KHS MSK č. 22/2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává mimořádné opatření č. 22/2020, kterým se ruší mimořádné opatření č. 20/2020.

Mimoradne_opatreni_KHS_c_22

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 24. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává změnu v mimořádných opatření, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zákaz a omezení hromadných akcí, překročení státních hranic a izolace (karanténa) a to s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání.

Mimořádné opatření ze dne 24.8.2020 izolace a karanténa s účinností od 1.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření ze dne 24.8.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření ze dne 24.8.2020 zákaz a omezení hromadných akcí

Ochranné opatření ze dne 24.8.2020 omezeni prekroceni statni hranice CR s ucinnosti od 25.8.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR s účinností od 1. 9. 2020 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydává mimořádná opatření, která se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zákaz a omezení hromadných akcí a to s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání.

Mimořádné opatření ze dne 19.8.2020 zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření ze dne 19.8.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 1.9.2020 do odvolání

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření KHS MSK ze dne 14. 8. 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává mimořádné opatření č. 20/2020

PLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření KHS MSK ze dne 7. 8. 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává mimořádné opatření č. 18/2020

PLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ             

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření KHS MSK ze dne 23. 7. 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává mimořádné opatření č. 16/2020

PLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ

_____________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření KHS MSK ze dne 17. 7. 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává mimořádné opatření č. 15/2020

PLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva o situaci v Moravskoslezském kraji 30. 6 . 2020

Celkem je v kraji hlášeno k dnešku 2379 pozitivních, od včerejška hlásíme 75 nových případů, nejvíce 55 případů je hlášeno z okresu Karviná, okres Frýdek - Místek vykazuje 14 onemocnění. Ostrava eviduje 5 nových případů a v okrese Bruntál jsme zaznamenali 1 nový případ onemocnění.

Byly ukončeny plošné odběry u zaměstnanců OKD, dolů ČSM Sever a ČSM Jih. Celkem bylo odebráno více než 3400 osob. Výsledky se stále zpracovávají, předběžně zjišťujeme podíl zhruba 17% pozitivních osob. Většina nakažených je však zcela bezpříznaková, nebo vykazuje pouze velmi mírné příznaky onemocnění.

Na nepříznivý vývoj epidemiologické situace reagovala KHS Moravskoslezského kraje vydáním 2 mimořádných opatření. Opatření č.10 omezuje v okresech Frýdek Místek a Karviná provoz zařízení sociálních služeb a zdravotnických zařízení, dále se zavádí znovu omezení počtu osob na shromažďovacích akcích ve venkovních i vnitřních prostorách. Omezen je i provoz provozoven stravovacích služeb, další opatření se týkají zaměstnavatelů, zotavovacích akcí, omezení provozu koupališť a zvýšeného provádění desinfekce ve veřejných prostorách.

Opatření č. 11 na celém území Moravskoslezského kraje zavádí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb u hromadných akcí nad 100 osob a zejména povinnost pro přeshraniční pracovníky prokázat se zaměstnavateli negativním výsledkem vyšetření na Covid 19.

Obě opatření jsou zveřejněná v plném znění na webu KHS Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obcí s rozšířenou působností.

Krajská hygienická stanice připravuje a bude provádět kontroly nařízených opatření u provozovatelů provozoven stravovacích služeb, u zaměstnavatelů a rovněž budou prováděny kontroly probíhajících zotavovacích akcí. O výsledcích kontrol budeme průběžně informovat.

Zdroj: Krajská hygienická stanice MSK http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/13077 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření KHS MSK

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává mimořádné opatření č. 11/2020

Mimořádné opatření KHS MSK

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram uvolňování činností od 15. 6. 2020

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy covid-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy covid-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování schválila vláda.

Členské státy Evropské unie a další státy Schengenské dohody s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 jsou aktuálně: Bulharská republika, Estonská republika, Finská republika, Chorvatská republika, Islandská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Spolková republika Německo, Norské království, Polská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švýcarská konfederace.

Členské státy Evropské unie se středním rizikem nákazy onemocnění covid-19 jsou: Belgické království, Dánské království, Francouzská republika, Irská republika, Italská republika, Maltská republika, Nizozemské království, Portugalská republika, Španělské království.

Systém se bude vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram uvolňování činností od 8. 6. 2020

Vláda na svém jednání schválila další vlnu rozvolnění opatření, a to od 8. června. V tento den se otevřou venkovní prostory provozoven stravovacích služeb i v čase mezi 23:00 a 6:00 hodinou. Na farmářských a ostatních venkovních trzích a tržištích již bude povoleno zkoušení oblečení na místě.

Počet návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, bude nově v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení. V muzeí, galeriích, výstavních síních a dalších podobných zařízeních se může ve stejný čas nacházet nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům. V hledišti divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů může být nejvýše 500 diváků.

V případě venkovních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek bude počet návštěvníků v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob na jeden hektar plochy zařízení. V případě vnitřních prostor se bude v památce nacházet ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům.

V přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas bude moci nacházet nejvýše 500 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům. Návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. To neplatí pro členy domácnosti a blízké osoby. U saun se ruší omezení alespoň 4m3 na zákazníka.

Od 8. června se také ruší mimořádné opatření, kterým bylo s účinností od 9. dubna 2020 nařízeno všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci covid-19.

Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, budou povolena do 500 osob ve stejný čas. Tento limit se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. U divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů již není nutné, aby provozovatelé vyžadovali sezení diváků v každé druhé řadě a nejvýše dvou osob vedle sebe a od jiných osob je oddělovalo alespoň jedno volné sedadlo.

Na organizovaném tréninku nebo zápase sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti je povoleno ve stejném čase nejvýše 500 osob. Limit 500 osob bude platit i na sňatečném obřadu a bohoslužbách.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. 5. 2020 - kde musím mít roušku?

Přehledné shrnutí       Bezpečně v restauraci, baru, kavárně      Bezpečně na koupališti

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram uvolňování činností

Jak se budou uvolňovat činnosti:

Podnikatelské činnosti         Školy        Sociální zařízení

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR

Opatření MZ ČR platné od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020

Stravovací služby        Akce nad 100 lidí       Sociální služby      Školy       Cizinci       Zrušení omezení provozu úřadů  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR

Opatření MZ ČR platné od 12. 5. 2020 do 25. 5. 2020

Roušky

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR a krizová opatření vlády ČR

Nouzový stav, školy, cizinci                  Pohyb, obchody, akce, restaurace, ubytování             MZ ČR - roušky

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. vlna uvolňování činností

Od 20. 4. 2020 je znovu obnovena činnost vybraných podnikatelských a dalších činností.

Obnovené podnikatelské a další činnosti

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydala či zrušila mimořádní opatření, a to následovně:

Obchody, restaurace a ubytování od 20. 4. 2020 doplněno       Volný pohyb od 27. 4. 2020

Zrušení opatření ze dne 4. 3. 2020     Zrušení opatření ze dne 7. 3. 2020       Zrušení opatření ze dne 10. 3. 2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydala mimořádní opatření, a to následovně:

Školy od 20. 4. 2020         Obchody, restaurace, ubytování od 20. 4. 2020       Návštěvy zdravotnických zařízení od 16. 4. 2020

Zákaz volného pohybu od 20. 4. 2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram uvolňování činností

Vláda ČR předložila harmonogram pro uvolňování podnikatelských a dalších činností za podmínky, kdy bude mít pandemická situace klesající charakter.

Harmonogram

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro občany - roušky, dezinfekce

Vážení spoluobčané, stále platí možnost požádat o dodání ochranných roušek. Pokud roušky potřebujete, ozvěte se telefonicky, e-mailem nebo přes Facebook. Roušky Vám dodáme do domovních schránek.

K dispozici je také dezinfekční prostředek na ruce. Dezinfekci občané mohou obdržet do vlastních lahví na obecním úřadě v provozních hodinách pondělí a středa od 15:00 do 18:00 hod. v maximálním objemu 500 ml.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydala mimořádní opatření, a to následovně:

Volný pohyb osob od 11. 4. 2020    Roušky od 9. 4. 2020    Provoz úřadů a správních orgánů od 11. 4. do 19. 4. 2020

Provoz úřadů a správních orgánů od 20. 4. 2020    Provoz úřadů ve vztahu k CzechPOINT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR a krizová opatření Vlády ČR

Soubor opatření od 7. 4. 2020

Změny úředních hodin             Změny maloobchodního prodeje         Změny volného pohybu osob

Vstup osob na území ČR (cizinci, občané, repatriace), zasedání zastupitelstev obcí

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktické návody v době koronavirové pandemie

Česká lékárnická komora dává praktické návody, jak si vyzvednout e-recept nebo jak se starat o roušky.

E-recept návod          Jak se starat o roušky

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie

Ministerstvo životního prostředí informuje:

Informační leták

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR a opatření obecné povahy vlády ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná opatření dne 1. 4. 2020 o zákazu maloobchodního prodeje nově s výjimkou prodejen s domácími potřebami.

Opatření MZ ČR - prodejny s domácími potřebami

 

Vláda ČR prodlužuje platnost opatření obecné povahy o dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky do 24. 4. 2020

Opatření obecné povahy vlády ČR

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná opatření dne 30. 3. 2020 s účinností do 11. 4. 2020

Omezení volného pohybu        Omezení prodeje zboží a služeb       Povinnost nošení roušek       Omezení provozu úřadů a SO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádným opatřením ze dne 26. 3. 2020 s účinností od 27. 3. 2020 výjimky z uzavření obchodů a podmínky prodeje.

Opatření MZ ČR od 27. 3. 2020 - výjimky z uzavření obchodů a podmínky prodeje

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná opatření MZ ČR a krizová opatření vlády ČR

Soubor opatření ze dne 23. 3. 2020

Opatření vlády ČR ze dne 23. 3. 2020

Volný pohyb (nejvýše 2 osoby)       Zákaz obchody, restaurace, ubytování      Nákupní doba v prodejnách nad 500 m2   

Omezení úřady a správní orgány

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Nová nákupní doba pro seniory

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. 

Účinnost od 20. 3 .2020

Opatření MZ ČR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro občany

Vážení spoluobčané, k dnešnímu dni 19. 3. 2020 se nám snad podařilo distribuovat roušky pro všechny naše starší občany a postupně se snažíme dodávat dál. Pokud roušky potřebujete, ozvěte se telefonicky, e-mailem nebo přes Facebook.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krizové opatření vlády ČR od 19. 3. 2020

Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře, v celé zemi začne platit o půlnoci ze středy na čtvrtek. Zavádějí se i speciální otvírací hodiny potravin pro seniory. Počínaje čtvrtkem 19. 3. 2020 nesmí do těchto prodejen mezi 10. a 12. hodinou nikdo jiný než lidé nad 65 let, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se totéž vztahuje i na lékárny a drogerie. 

Krizové opatření - povinné roušky, obchody pro seniory

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krizové opatření vlády ČR od 16. 3. 2020

Vláda ČR rozhodla s účinností od 16. 3. 2020, že zákaz prodeje se nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie a dále doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí (výjimkou je návštěva zdravotnického zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče).

Krizové opatření - textil, senioři

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krizové opatření vlády ČR od 16. 3. 2020

Vláda ČR rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Krizové opatření - zákaz volného pohybu osob

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krizové opatření vlády ČR od 14. 3. 2020 do 24. 3. 2020

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Krizové opatření - obchody

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala doporučení pro prodej balených potravin po dobu vyhlášené pandemie (COVID-19):

DOPORUČENÍ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krizová opatření vlády ČR

Vláda ČR vyhlásila nozový stav, který je doprovázen krizovými opatřeními a také znovuzavedením ochrany vnitřních hranic ČR. Plné znění krizových opatření a a ochrany vnitřních hranic si můžete prostudovat v dokumentu 

USNESENÍ VLÁDY O OCHRANĚ VNITŘNÍCH HRANIC A KRIZOVÝCH OPATŘENÍCH

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Koronavirové stránky Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo webové stránky věnované pouze tématu koronavirového onemocnění COVID-19. Na tomto portále naleznete aktuální výskyt onemocnění v ČR, důležité kontakty, informace, opatření apod.

URL adresa: https://koronavirus.mzcr.cz/ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Upozornění - změny v dopravě

S ohledem na přerušení školní docházky dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16. 3. 2020 formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin.

www.portal.idos.cz

www.kodis.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ 

Vážení spoluobčané, vláda vyhlásila 12. 3. 2020 od  14. hodiny nouzový stav pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru, a to na dobu 30 dnů.

Zakazují se různé kulturní, sportovní i náboženské akce a jiná shromáždění s účastí přesahující 30 osob. Provoz restaurací bude omezen - mezi 20. a 6. hodinou nebudeme moci tato zařízení navštěvovat. Zakazuje se provozování sportovišť, posiloven, koupališť, ale také klubů, závavních zařízení, veřejných knihoven a galerií. Další opatření se týkají hranic a dalších úseků veřejného života.

V obci Chlebičov se nové opatření týká přerušení provozu Mateřské školky v Chlebičově od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání. Zrušeny byly schůze zahrádkářů a chovatelů. Dále od zítřejší 6. hodiny ranní pozastavujeme provoz sportovní haly pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zdravotnictví

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních.

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Odkaz: https://www.mzcr.cz/dokumenty/v%C2%A0souvislosti-s-vyhlasenim-nouzoveho-stavu-se-zakazuji-akce-s-ucasti-presahujici_18727_1.html

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR. 

Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat také v dalších místech, a to v době od 5:00 do 23:00.

Více informací, včetně seznamu přechodů hranic a potvrzení pro přeshraniční pracovníky:

https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ          MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 11. 3. 2020          MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

Důležité sdělení MŠ Chlebičov

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 se v rámci preventivních opatření v součinnosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a se souhlasem zřizovatele

přerušuje provoz Mateřské školky v Chlebičově od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání.

Obědy budou odhlášeny hromadně. Formulář na ošetřovné si můžete vyzvednout ve školce v dopoledních hodinách nebo po domluvě na tel. č. 724 390 687 a 553 764594. Sledujte prosím web školy www.chlebiskola.estranky.cz, kde budete informováni o aktuálních změnách.

Prosíme rodiče, kteří si mohou své dítě nechat doma už v pátek 13.3.2020, nechť tak učiní a dítě si z páteční docházky odhlásí.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Milena Široká, ředitelka ZŠ a MŠ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení ZŠ a MŠ Chlebičov k preventivnímu opatření vlády ze dne 10. 3. 2020

Vážení rodiče,
z nařízení vlády budou všechny školy uzavřeny od středy 11. 3. 2020 až do odvolání.
Sledujte prosím webové stránky školy (https://chlebiskola.estranky.cz/), kde budou zveřejněny aktuální informace ke vzniklé situaci. Obědy jsou hromadně odhlášeny. Mateřské školky jsou prozatím v provozu.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Milena Široká, ředitelka školy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Koronavirus - informace

Doporučení v souvislosti s výskytem KORONAVIRU (COVID-19): 
INFORMACE / DOPORUČENÍ


Podrobnější informace k možnosti snížit riziko nákazy, k projevům onemocnění, k zasaženým územím a k chování v případě zjištění příznaků nemoci najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, Státního hygienického ústavu, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Ministerstva zahraničních věcí České republiky: