Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Projekty z dotačních titulů

Obec Chlebičov pro realizaci svých projektů využívá dotační tituly, které jsou každoročně vypisovány různými poskytovateli a zohledňují jednotlivě dané problematiky. V současné době je obec příjemcem finančních prostředků na realizaci projektů z uvedených rozpočtů :

 

Logo

               Svoz odpadů v obci Chlebičov - projekt spolufonancován Evropskou Unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního 

              programu Životní prostředí.  

 

              Celkové uznatelné náklady: 4 268 300 Kč

              Dotace EU: 1 067 075 Kč (25%)

              Přípsěvek příjemce dotace: 3 201 225 Kč (75%)

 

Projekt sociálních služeb SOMH

Symboly kraje (znak, logo kraje)

Projekt "Rekonstrukce tělocvičny a diváckého zázemí v Chlebičově"

V současné době probíhá realizace rekonstrukce sportovní haly, na kterou poskytl dotaci ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj ve výši 400 000 Kč, které činí 15,14% z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

 

Symboly kraje (znak, logo kraje)

Projekt "Rekonstrukce zázemí chovatelů"

Zrealizována byla rekonstrukce zázemí chovatelů, na jehož realizaci poskytl dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 250 000,-- Kč.

Symboly kraje (znak, logo kraje)

Projekt "Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov"

Obec Chlebičov realizovala  investiční akci "Centrální kanalizace část I.- Horní část obce Chlebičov", na kterou poskytl Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 75% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 5 086 600 Kč.

Symboly kraje (znak, logo kraje)

Projekt "Poldr v obci Chlebičov"

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci obci Chlebičov na projekt "Poldr v obci Chlebičov" ve výši 74,81% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 148 000 Kč.