Navigace

Obsah

Zpravodaj obce Chlebičov

Zpravodaj obce Chlebičov, periodický tisk územního samosprávného celku, je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 21965. Vydavatelem je Obec Chlebičov a redakci představuje Ing. Zuzana Kašná, místostarostka obce Chlebičov. 

Zpravodaj vychází celobarevně v nákladu 320 ks a je zdarma distribuován do všech chlebičovských domů.  Vydáván je čtvrtletně, vždy v polovině března, června, září a prosince. Uzavírka podkladů je koncem předchozího měsíce, tedy 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 30. 11.  


Ceník inzerce: 

A4 (celá strana)         1 000 Kč (bez DPH)
A5 (1/2 strany)          500 Kč (bez DPH)
A6 (1/4 strany)         250 Kč (bez DPH)


Své příspěvky, náměty nebo připomínky, prosím, zasílejte na e-mail: zuzana.kasna@centrum.cz.

Vaši zpětnou vazbu uvítáme! 

 


Rok 2017

Červen 2017

Březen 2017

Rok 2016

Prosinec 2016

Září 2016

Červen 2016

Březen 2016

 

Rok 2015

Prosinec 2015

Září 2015

Červen 2015

Březen 2015